LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fervex (Paracetamol+Ascorbic acid - vitamin C+Pheniramine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fervex (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fervex (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 12 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,50 Cena 100% (zł): 26,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fervex D (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fervex o smaku malinowym (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fervex o smaku malinowym (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 12 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,50 Cena 100% (zł): 26,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fervex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Upsa SAS

CO ZAWIERA FERVEX?

Fervex
1 saszetka Fervex zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Fervex D
1 saszetka Fervex D zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.
Fervex o smaku malinowym
1 saszetka Fervex o smaku malinowym zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA FERVEX?

Lek Fervex zawiera 3 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk śluzówek, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

KIEDY STOSOWAĆ FERVEX?

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie śluzówki nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.
W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami, o czym decyduje lekarz.

JAK STOSOWAĆ FERVEX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Fervex nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dorośli i młodzież powyżej 15 lat
1 saszetka Fervex 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, całkowita dawka dobowa paracetamolu nie może być większa niż 4 g.
Dzieci i młodzież
Leku Fervex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Fervex należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

KIEDY FERVEX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Fervex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Fervex nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, jaskry z wąskim kątem przesączania, rozrostu gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu. Nie stosować u osób w wieku poniżej 15 lat. Leku Fervex D nie należy stosować u osób z fenyloketonurią ze względu na zawartość aspartamu.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FERVEX?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej) oraz zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana. W czasie stosowania leku Fervex nie zaleca się picia napojów alkoholowych, stosowania leków zawierających alkohol lub przyjmowania środków uspokajających.

JAK STOSOWAĆ FERVEX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Fervex nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub feniraminę ani z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie śluzówki nosa w postaci kropli do nosa. Należy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (np. amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid, przeciwcholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapinę, salicylamid, ryfampicynę, leki przeciwpadaczkowe, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, inhibitory MAO, warfarynę.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FERVEX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Fervex w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FERVEX?

Podczas stosowania leku Fervex mogą wystąpić: zaburzenia oddawania moczu, uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia, zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w wieku podeszłym), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność, uspokojenie lub senność, obniżenie ciśnienia krwi. W pewnych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia zmian na skórze, zaczerwienienia skóry lub wystąpienia reakcji alergicznych. W rzadkich przypadkach stwierdzano zmniejszenie liczby białych krwinek, płytek krwi oraz zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. U pacjentów ze skłonnością może wystąpić ostry atak jaskry (wysokie ciśnieniu w oku, ból oka i zamglenie widzenia).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FERVEX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie feniraminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie, jak nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie; objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje znać o sobie rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

CZY FERVEX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas przyjmowania leku Fervex może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

JAK PRZECHOWYWAĆ FERVEX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl