LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Fevarin (Fluvoxamine)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fevarin (Rp) tabletki powlekane 50 mg 60 szt.
Refundacja
30%
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
28,51
0,00
Cena
100% (zł):
38,39
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fevarin (Rp) tabletki powlekane 100 mg 30 szt.
Refundacja
30%
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
28,51
0,00
Cena
100% (zł):
38,39
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fevarin

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Viatris Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera lek Fevarin?

Lek Fevarin występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg maleinianu fluwoksaminy. Tabletki w obu dawkach można podzielić na dwie równe części.

Jak działa lek Fevarin?

Fluwoksamina należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek działa na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny.

Kiedy stosować lek Fevarin?

Lek Fevarin jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresyjnych) oraz w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Jak stosować lek Fevarin?

Lekarz ustala dawkę leku Fevarin dla każdego pacjenta oraz długość leczenia. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Leczenie można przerwać tylko po decyzji lekarza, który ustali schemat stopniowego zmniejszania jego dawki.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać, popijając wodą; tabletek nie należy rozgryzać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Fevarin?

W sytuacji pominięcia dawki leku należy poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Fevarin nie może być stosowany?

Leku Fevarin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fluwoksaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: inhibitory MAO (lub przyjmował je w ciągu ostatnich 2 tygodni), pimozyd, tyzanidynę lub ramelteon.
Leku Fevarin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu depresji. Lek Fevarin może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat tylko w przypadku leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fevarin?

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Fevarin lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad. Po przeanalizowaniu przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku, lekarz rozpocznie leczenie i określi harmonogram kontroli objawów choroby i skuteczności leczenia. Wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem leku należy omówić z lekarzem. Nie należy przekraczać dawki przepisanej przez lekarza. Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania leku, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź zgłosić się do szpitala. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia lekiem Fevarin.

Jak stosować lek Fevarin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Fevarin nie należy stosować jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy - MAO (takimi jak np. moklobemid) - lekarz ustali jaki czas musi upłynąć przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fevarin oraz po jakim czasie po zakończeniu stosowania leku Fevarin można rozpocząć stosowanie jakiegokolwiek inhibitora MAO. Nie należy przyjmować leku Fevarin jednocześnie z pimozydem, tyzanidyną lub ramelteonem.

Czy można stosować lek Fevarin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz objaśni pacjentce w ciąży lub karmiącej piersią ryzyko związane z przyjmowaniem leku Fevarin.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Fevarin?

Działania niepożądane związane z leczeniem lekiem Fevarin są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli w czasie stosowania leku pojawią się następujące objawy: nieprawidłowe krwawienia (np. wybroczyny na skórze, krwawienia z przewodu pokarmowego); objawy zaburzenia określanego jako zespół serotoninowy (w tym: pocenie się, sztywność lub skurcz mięśni, zaburzenia równowagi, splątanie, drażliwość lub skrajne pobudzenie); objawy zaburzenia o nazwie złośliwy zespół neuroleptyczny (np. sztywność mięśni, wysoka temperatura, splątanie lub inne podobne objawy); objawy ciężkich reakcji skórnych (takich jak ciężka wysypka skórna, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Fevarin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Czy lek Fevarin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Fevarin może wystąpić nadmierna senność - należy zachować ostrożność do momentu ustalenia indywidualnej reakcji pacjenta na ten lek.

Jak przechowywać lek Fevarin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Fevarin - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem