LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegamax (Carbocisteine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegamax (OTC) roztwór doustny 50 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flegamax (OTC) roztwór doustny 50 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegamax

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA FLEGAMAX?

1 ml roztworu doustnego Flegamax zawiera 50 mg karbocysteiny. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

jak działa flegamax?

Karbocysteina jest lekiem mukolitycznym - zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych i ułatwia jej wykrztuszanie.

kiedy stosować flegamax?

Lek Flegamax jest stosowany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego, które przebiegają z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

jak stosować flegamax?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku Flegamax dłużej niż 4 do 5 dni.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Początkowo należy stosować dawkę 15 ml leku Flegamax 3 razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 10 ml leku Flegamax 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml leku Flegamax 3 razy na dobę. U dzieci dawka dobowa karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg na kg masy ciała. Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą. Leku Flegamax nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Do opakowania dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości leku. Leku nie należy stosować przed snem; ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

kiedy flegamax nie może być stosowany?

Leku Flegamax nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (karbocysteinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Flegamax nie należy stosować w stanie astmatycznym ani w czynnej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Nie należy stosować leku Flegamax u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku flegamax?

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa. Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki. Leku Flegamax nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem, ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

jak stosować flegamax z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować karbocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

czy można stosować flegamax w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Flegamax u kobiet w ciąży. Lek Flegamax nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku flegamax?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: ból głowy, ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty, skórne reakcje alergiczne (w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, wysypka polekowa).
W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego (obrzęk skóry i (lub) śluzówek w obrębie twarzy, kończyn, stawów) lub objawów zespołu Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki na śluzówkach jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Flegamax i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku flegamax?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit.

czy flegamax wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Flegamax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać flegamax?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 28 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl