Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegamina Junior (Bromhexine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegamina Junior o smaku truskawkowym (OTC) syrop 2 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,60 Cena 100% (zł): 14,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flegamina Junior o smaku truskawkowym (OTC) syrop 2 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegamina Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FLEGAMINA JUNIOR?

5 ml syropu Flegamina Junior zawiera 2 mg chlorowodorku bromoheksyny (syrop o smaku truskawkowym). Syrop nie zawiera alkoholu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glukozę - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA FLEGAMINA JUNIOR?

Bromoheksyna upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.

KIEDY STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA JUNIOR?

Lek Flegamina Junior jest stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA JUNIOR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
20 ml syropu Flegamina Junior (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu Flegamina Junior (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml syropu Flegamina Junior (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.
Leku Flegamina Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku Flegamina Junior powinni poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. Podczas leczenia należy przyjmować więcej płynów.

KIEDY LEK FLEGAMINA JUNIOR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Flegamina Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bromoheksynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Flegamina Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGAMINA JUNIOR?

Lek Flegamina Junior przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować większej dawki niż zalecana. Należy zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby. Lek Flegamina Junior należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie oraz z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, ponieważ może on nasilać jej objawy. Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub śluzówkach, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić lek Flegamina Junior.

JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA JUNIOR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość śluzówek. Nie należy stosować bromoheksyny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycykliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA JUNIOR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Flegamina Junior w pierwszych trzech miesiącach ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek Flegamina Junior można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku Flegamina Junior w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGAMINA JUNIOR?

Niezbyt często: ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka. Rzadko: nadwrażliwość, wysypka skórna. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, ból głowy, zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, obniżenie ciśnienia krwi.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FLEGAMINA JUNIOR?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY FLEGAMINA JUNIOR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek Flegamina Junior może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEGAMINA JUNIOR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 28 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych