Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegatussin neoForte (Bromhexine, Bromoheksyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegatussin neoForte (OTC) syrop 8 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegatussin neoForte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA FLEGATUSSIN NEOFORTE

5 ml syropu zawiera 8 mg chlorowodorku bromoheksyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; maltitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Bromoheksyna upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.

KIEDY STOSUJE SIĘ FLEGATUSSIN NEOFORTE

Lek jest wskazany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z utrudnionym wykrztuszaniem gęstej wydzieliny.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni u dorosłych i młodzieży oraz dłużej niż 3 dni u dzieci w wieku od 6 lat.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Lek jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Zalecaną objętość leku należy odmierzyć za pomocą załączonej łyżki miarowej. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. Podczas leczenia należy przyjmować więcej płynów.

KIEDY FLEGATUSSIN NEOFORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bromoheksynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4-5 dni u dorosłych i młodzieży oraz 3 dni u dzieci w wieku od 6 lat objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek; jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; jeśli pacjent ma trudności z odkrztuszaniem. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi wysypka (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość śluzówek. Nie należy stosować bromoheksyny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycykliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka, gorączka. Rzadko: skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd), ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), bóle głowy, zawroty głowy, senność, zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych