LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegatussin neoForte (Bromhexine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegatussin neoForte (OTC) syrop 8 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegatussin neoForte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

Co zawiera Flegatussin neoForte?

Lek Flegatussin neoForte występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
5 ml syropu zawiera 8 mg chlorowodorku bromoheksyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; maltitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Jak działa Flegatussin neoForte?

Bromoheksyna upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.

Kiedy stosować Flegatussin neoForte?

Lek Flegatussin neoForte jest wskazany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z utrudnionym wykrztuszaniem gęstej wydzieliny.

Jak stosować Flegatussin neoForte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Flegatussin neoForte dłużej niż 4 do 5 dni u dorosłych i młodzieży oraz dłużej niż 3 dni u dzieci w wieku od 6 lat.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
5 ml syropu Flegatussin neoForte 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu Flegatussin neoForte 3 razy na dobę. Leku Flegatussin neoForte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku Flegatussin neoForte powinni poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Lek jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Zalecaną objętość leku należy odmierzyć za pomocą załączonej łyżki miarowej. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. Podczas leczenia należy przyjmować więcej płynów.

Kiedy Flegatussin neoForte nie może być stosowany?

Leku Flegatussin neoForte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bromoheksynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku Flegatussin neoForte u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Flegatussin neoForte?

Jeśli po upływie 4-5 dni u dorosłych i młodzieży oraz 3 dni u dzieci w wieku od 6 lat objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek; jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; jeśli pacjent ma trudności z odkrztuszaniem. Jeśli podczas stosowania leku Flegatussin neoForte wystąpi wysypka (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Flegatussin neoForte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość śluzówek. Nie należy stosować bromoheksyny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycykliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Czy można stosować Flegatussin neoForte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Flegatussin neoForte w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek Flegatussin neoForte może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Flegatussin neoForte.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Flegatussin neoForte?

Niezbyt często mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka, gorączka. Rzadko: skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd), ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), bóle głowy, zawroty głowy, senność, zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Flegatussin neoForte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Flegatussin neoForte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek Flegatussin neoForte może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.

Jak przechowywać Flegatussin neoForte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner