LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegtac Kaszel (Bromhexine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegtac Kaszel (OTC) syrop 8 mg/5 ml 1 but. 125 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flegtac Kaszel (OTC) syrop 8 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,20 Cena 100% (zł): 18,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegtac Kaszel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FLEGTAC KASZEL?

5 ml syropu Flegtac Kaszel zawiera 8 mg chlorowodorku bromoheksyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Lek zawiera metylu i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA FLEGTAC KASZEL?

Bromoheksyna upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.

KIEDY STOSOWAĆ FLEGTAC KASZEL?

Lek Flegtac Kaszel stosuje się w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

JAK STOSOWAĆ FLEGTAC KASZEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
5 ml syropu Flegtac Kaszel (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 30 ml na dobę - dawka maksymalna (2 łyżki miarowe 3 razy na dobę).
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml syropu Flegtac Kaszel (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę, maksymalnie do 30 ml na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu Flegtac Kaszel (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2) 3 razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml syropu Flegtac Kaszel (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4) 3 razy na dobę, maksymalnie do 5 ml na dobę.
Leku Flegtac Kaszel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku Flegtac Kaszel powinni poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Lek jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Zalecaną objętość leku należy odmierzyć za pomocą załączonej łyżki miarowej. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. Podczas leczenia należy przyjmować więcej płynów.

KIEDY FLEGTAC KASZEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Flegtac Kaszel nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bromoheksynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Flegtac Kaszel nie należy stosować u pacjentów z chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Nie stosować u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Nie należy stosować leku Flegtac Kaszel u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGTAC KASZEL?

Jeśli po upływie 7 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy; jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową; jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli pacjent ma trudności z odkrztuszaniem. Jeśli podczas stosowania leku Flegtac Kaszel wystąpi wysypka (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ FLEGTAC KASZEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość śluzówek. Nie należy stosować bromoheksyny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycykliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FLEGTAC KASZEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Flegtac Kaszel w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek Flegtac Kaszel może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Flegtac Kaszel.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGTAC KASZEL?

Rzadko mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: ból głowy, zawroty głowy, senność. Ponadto mogą wystąpić: niestrawność, nadmierne pocenie się, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica) lub reakcje alergiczne (w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu), należy przerwać przyjmowanie leku Flegtac Kaszel i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FLEGTAC KASZEL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może wystąpić nadmierne zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej.

CZY FLEGTAC KASZEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek Flegtac Kaszel może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.

JAK PRZECHOWYWAĆ FLEGTAC KASZEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl