LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flixonase Nasule (Fluticasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flixonase Nasule (Rp) krople do nosa, zawiesina 400 µg/dawkę donosową 28 poj. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 25,69 Cena 100% (zł): 37,29 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flixonase Nasule

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Ireland Ltd.

Co zawiera Flixonase Nasule?

Lek Flixonase Nasule występuje w postaci kropli do nosa i jest dostępny na receptę.
1 dawka leku (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 mikrogramów propionianu flutykazonu.

Jak działa Flixonase Nasule?

Propionian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza stan zapalny (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), świąd, kichanie, uczucie zatkanego nosa lub wyciek z nosa.

Kiedy stosować Flixonase Nasule?

Lek Flixonase Nasule jest stosowany w leczeniu polipów nosa i związanych z nimi objawów zmniejszenia drożności nosa.

Jak stosować Flixonase Nasule?

Dawkowanie leku Flixonase Nasule, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Flixonase Nasule należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Flixonase Nasule?

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować lek tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Flixonase Nasule nie może być stosowany?

Leku Flixonase Nasule nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (propionian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Flixonase Nasule?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase Nasule lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami i uszkodzoną skórą. Lek Flixonase Nasule nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Jak stosować Flixonase Nasule z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Flixonase Nasule w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Flixonase Nasule u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Flixonase Nasule?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Flixonase Nasule, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Flixonase Nasule?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Flixonase Nasule wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie zaobserwowano wpływu leku Flixonase Nasule na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Flixonase Nasule?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek nadaje się do stosowania w ciągu 28 dni po otwarciu aluminiowej saszetki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner