LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flixonase (Fluticasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flixonase (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 9,64 Cena 100% (zł): 15,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flixonase

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Ireland Ltd.

Co zawiera Flixonase?

Lek Flixonase występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 dawka leku zawiera 50 mikrogramów propionianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa lub skurcz oskrzeli.

Jak działa Flixonase?

Propionian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza stan zapalny (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), świąd, kichanie, uczucie zatkanego nosa lub wyciek z nosa.

Kiedy stosować Flixonase?

Lek Flixonase jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (w tym kataru siennego) i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa.
Lek Flixonase może być także stosowany w objawowym leczeniu polipów nosa.

Jak stosować Flixonase?

Dawkowanie leku Flixonase, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Flixonase należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Flixonase?

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować lek tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Flixonase nie może być stosowany?

Leku Flixonase nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (propionian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Flixonase?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
W zapobieganiu i leczeniu alergicznego, sezonowego zapalenia śluzówki nosa oraz całorocznego zapalenia śluzówki nosa lek Flixonase nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.
W leczeniu polipów nosa lek Flixonase nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować Flixonase z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Flixonase w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Flixonase u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Flixonase?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Flixonase, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Flixonase?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Flixonase wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie zaobserwowano wpływu leku Flixonase na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Flixonase?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama