LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flonidan Control (Loratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flonidan Control (OTC) tabletki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,60 Cena 100% (zł): 9,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flonidan Control

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA FLONIDAN CONTROL?

1 tabletka Flonidan Control zawiera 10 mg loratadyny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA FLONIDAN CONTROL?

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ FLONIDAN CONTROL?

Lek Flonidan Control jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (tzn. przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie).

JAK STOSOWAĆ FLONIDAN CONTROL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie leku Flonidan Control bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 tabletka Flonidan Control (10 mg) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat o masie ciała większej niż 30 kg - 1 tabletka Flonidan Control (10 mg) raz na dobę. Leku Flonidan Control nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ani u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci właściwe dawkowanie.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem.

KIEDY FLONIDAN CONTROL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Flonidan Control nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLONIDAN CONTROL?

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Pacjenci, u których występuje ciężka niewydolność wątroby, przed zastosowaniem leku Flonidan Control powinni skontaktować się lekarzem. Należy przerwać stosowanie loratadyny co najmniej 2 dni przed wykonaniem testów skórnych w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Stosowanie leku przez długi czas powinno być nadzorowane przez lekarza.

JAK STOSOWAĆ FLONIDAN CONTROL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem lub cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FLONIDAN CONTROL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Należy unikać stosowania leku Flonidan Control u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Flonidan Control w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLONIDAN CONTROL?

Często mogą wystąpić: ból głowy, nerwowość i uczucie zmęczenia (u dzieci), senność (u dorosłych i młodzieży). Niezbyt często: ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży). Bardzo rzadko: przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, zapalenie śluzówki żołądka, nudności, zaburzenia czynności wątroby, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, wysypka, wypadanie włosów, drgawki; reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), anafilaksja. Ponadto może wystąpić zwiększenie masy ciała.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FLONIDAN CONTROL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki może spowodować senność, przyspieszoną czynność serca i ból głowy.

CZY FLONIDAN CONTROL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Badania wykazały, że lek Flonidan Control stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. U niektórych osób przyjęcie leku Flonidan Control może jednak spowodować senność zaburzającą zdolność wykonywania tych czynności.

JAK PRZECHOWYWAĆ FLONIDAN CONTROL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl