LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluarix Tetra 2020-2021 (Influenza vaccine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluarix Tetra 2020-2021 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluarix Tetra 2020-2021

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Co zawiera szczepionka Fluarix Tetra 2020-2021?

Szczepionka Fluarix Tetra występuje w postaci zawiesiny do wstrzykiwań i jest dostępna na receptę.
Szczepionka Fluarix Tetra 2020-2021 zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Unii Europejskiej oraz z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej na sezon 2020/2021.

Jak działa szczepionka Fluarix Tetra 2020-2021?

Lek jest szczepionką, która pomaga chronić osoby dorosłe lub dzieci przed zachorowaniem na grypę. Szczepionka Fluarix Tetra chroni przed 4 szczepami wirusa grypy, które są zawarte w szczepionce. Działanie ochronne szczepionki rozpoczyna się około 2 do 3 tygodni po szczepieniu. Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, chociaż niektóre objawy przeziębienia są takie same jak objawy grypy.

Kiedy stosować szczepionkę Fluarix Tetra 2020-2021?

Szczepionka Fluarix Tetra jest wskazana do profilaktyki zachorowania na grypę u osób dorosłych i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia.

Jak stosować szczepionkę Fluarix Tetra 2020-2021?

Dorośli i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia otrzymują 1 dawkę szczepionki Fluarix Tetra. Dzieci w wieku poniżej 9 lat, które nie były wcześniej szczepione przeciw grypie, otrzymują 2 dawki szczepionki Fluarix Tetra; druga dawka powinna zostać podana tym dzieciom po upływie co najmniej 4 tygodni po pierwszej dawce.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda odpowiednią dawkę szczepionki w postaci zastrzyku domięśniowego.

Kiedy szczepionka Fluarix Tetra 2020-2021 nie może być stosowana?

Szczepionka Fluarix Tetra nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne zawarte w szczepionce, którykolwiek z pozostałych składników szczepionki lub na którykolwiek składnik, który może występować w bardzo małych ilościach, taki jak pozostałości jaja kurzego, formaldehyd, siarczan gentamycyny lub dezoksycholan sodu. Szczepionki Fluarix Tetra nie należy podawać, jeśli u pacjenta dorosłego lub u dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką gorączką lub ostrą infekcję - w takiej sytuacji szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki Fluarix Tetra 2020-2021?

Przed zaszczepieniem szczepionką Fluarix Tetra należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występują: osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy); problemy z krzepliwością krwi lub tendencja do powstawania siniaków. Lekarz zadecyduje, czy pacjent dorosły lub dziecko mogą być zaszczepieni szczepionkę. Ponieważ po szczepieniu a nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, Fluarix Tetra może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

Jak stosować szczepionkę Fluarix Tetra 2020-2021 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lekarz podejmuje decyzję, czy szczepionka Fluarix Tetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

Czy można podać szczepionkę Fluarix Tetra 2020-2021 w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o podaniu szczepionki Fluarix Tetra kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki Fluarix Tetra 2020-2021?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki Fluarix Tetra, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka Fluarix Tetra 2020-2021 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Szczepionka Fluarix Tetra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę Fluarix Tetra 2020-2021?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionki nie należy zamrażać, należy przechowywać w lodówce (2-8°C). Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner