Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluconazole Polfarmex (Fluconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluconazole Polfarmex (Rp) syrop 5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 15,60 Cena 100% (zł): 31,19 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 50 mg 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 7,11 Cena 100% (zł): 11,69 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 50 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 13,18 Cena 100% (zł): 22,33 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 100 mg 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 13,28 Cena 100% (zł): 22,43 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 100 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 44,93 Cena 100% (zł): 81,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 150 mg 1 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 3,16 Cena 100% (zł): 5,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 150 mg 3 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 8,97 Cena 100% (zł): 14,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 200 mg 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 23,59 Cena 100% (zł): 41,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fluconazole Polfarmex (Rp) tabletki 200 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 43,54 Cena 100% (zł): 80,16 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluconazole Polfarmex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

CO ZAWIERA FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Fluconazole Polfarmex tabletki
1 tabletka Fluconazole Polfarmex zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Fluconazole Polfarmex syrop
1 ml syropu Fluconazole Polfarmex zawiera 5 mg flukonazolu. Lek zawiera sacharozę i sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

KIEDY STOSOWAĆ LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Lek Fluconazole Polfarmex jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju Candida.

JAK STOSOWAĆ LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Dawkowanie leku Fluconazole Polfarmex, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia. Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU FLUCONAZOLE POLFARMEX?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o tym; jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Fluconazole Polfarmex nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (flukonazol), inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluconazole Polfarmex lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

JAK STOSOWAĆ LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Fluconazole Polfarmex u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Fluconazole Polfarmex, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Fluconazole Polfarmex i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych (obrzęk powiek, twarzy lub ust, trudności w oddychaniu, swędzenie całego ciała, wysypka skórna, ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy - która może również dotyczyć jamy ustnej i języka) lub wystąpienia objawów ze strony wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, wymioty, utrata apetytu, uczucie zmęczenia).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FLUCONAZOLE POLFARMEX?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala.

CZY LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że podczas stosowania leku Fluconazole Polfarmex sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUCONAZOLE POLFARMEX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki z syropem lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych