LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluenz Tetra 2020-2021 (Influenza vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluenz Tetra 2020-2021 (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 1 aplikator 0,2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 47,87 Cena 100% (zł): 95,73 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluenz Tetra 2020-2021

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

AstraZeneca AB

CO ZAWIERA SZCZEPIONKA FLUENZ TETRA 2020/2021?

Szczepionka Fluenz Tetra 2020-2021 zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2020/2021.

JAK DZIAŁA SZCZEPIONKA FLUENZ TETRA 2020/2021?

Szczepionka Fluenz Tetra pomaga chronić przed czterema szczepami wirusa grypy zawartymi w szczepionce, jak również przed podobnymi szczepami.

KIEDY STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ FLUENZ TETRA 2020/2021?

Szczepionka Fluenz Tetra jest wskazana do zapobiegania grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat.

JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ FLUENZ TETRA 2020/2021?

Dawkowanie leku Fluenz Tetra ustala lekarz.
Sposób podawania
Szczepionka Fluenz Tetra jest podawana w postaci aerozolu do nosa.

KIEDY SZCZEPIONKA FLUENZ TETRA 2020/2021 NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA?

Szczepionki Fluenz Tetra nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne, gentamycynę, żelatynę lub na jakikolwiek inny składnik szczepionki. Nie należy jej stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na jaja lub białka jaja kurzego. Szczepionka Fluenz Tetra nie powinna być podawana, jeśli u pacjenta występuje choroba krwi lub rak mający wpływ na układ odpornościowy oraz gdy lekarz stwierdził osłabienie układu odpornościowego na skutek choroby, przyjmowania leku lub innej terapii. Szczepionka nie może być podana pacjentowi, który przyjmuje już kwas acetylosalicylowy, z powodu ryzyka wystąpienia zespołu Reye'a.
Szczepionka Fluenz Tetra nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA SZCZEPIONKI FLUENZ  TETRA 2020/2021?

Przed podaniem szczepionki Fluenz Tetra lekarz przeprowadzi wywiad i podejmie decyzję czy pacjent może zostać zaszczepiony. Lekarz udzieli wskazówek jak postępować w przypadku bliskiego kontaktu z osobami ze znacznie obniżoną odpornością (np. z pacjentem poddawanym przeszczepowi szpiku kostnego i wymagającym izolacji).

JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ FLUENZ TETRA 2020/2021 Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lekarz decyduje, czy szczepionka Fluenz Tetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ FLUENZ TETRA 2020/2021 W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O ewentualnym zastosowaniu szczepionki Fluenz Tetra u kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA SZCZEPIONKI FLUENZ TETRA 2020/2021?

Działania niepożądane, które mogą pojawić się w trakcie lub po podaniu szczepionki Fluenz Tetra zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CZY SZCZEPIONKA FLUENZ TETRA 2020/2021 WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Szczepionka Fluenz Tetra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ FLUENZ TETRA 2020/2021?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionkę należy przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Aplikator do nosa należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przed użyciem szczepionkę można jednorazowo wyjąć z lodówki i pozostawić poza lodówką przez okres do 12 godzin w temperaturze nieprzekraczającej 25°C; szczepionkę niezużytą w ciągu 12 godzin należy zniszczyć.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl