Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluimucil Forte (Acetylcysteine, Acetylocysteina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluimucil Forte (OTC) tabletki musujące 600 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluimucil Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zambon S.p.A.

CO ZAWIERA FLUIMUCIL FORTE

1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Lek zawiera glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Acetylocysteina zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

KIEDY STOSUJE SIĘ FLUIMUCIL FORTE

Lek stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
1 tabletka musująca raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Leku Fluimucil Forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Rozpuścić tabletkę w połowie szklanki letniej wody; roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Ostatnia dawka leku powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

KIEDY FLUIMUCIL FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (acetylocysteinę) lub na którykolwiek ze składników leku. Leku nie należy stosować w stanie astmatycznym oraz u pacjentów z fenyloketonurią.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje on inne leki o znanym działaniu drażniącym śluzówkę żołądka. Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską. Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej. Należy zachować ostrożność, jeśli lek jest stosowany długotrwale u pacjentów z nietolerancją histaminy.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, albo karbamazepinę, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. W okresie ciąży lek może być podawany tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych i pod ścisłą kontrolą lekarza. Nie należy stosować leku, jeśli pacjentka karmi piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić: nadwrażliwość, ból głowy, szumy uszne, przyspieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia krwi, wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, gorączka. Rzadko: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: krwotok, ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna), ciężkie reakcje skórne (zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella) oraz zmiany na śluzówkach.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych