Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flunarizinum WZF (Flunarizine, Flunaryzyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flunarizinum WZF (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,20 Cena 100% (zł): 24,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Flunarizinum WZF: tabletki powlekane (5 mg) 30 szt.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek stosowany przeciw zawrotom głowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny w postaci dichlorowodorku. Preparat zawiera laktozę jednowodną.

WSKAZANIA
Profilaktyka migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury).
Leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi).

DAWKOWANIE
Profilaktyka migreny
Dawki początkowe: dorośli poniżej 65 lat - 2 tabletki (10 mg) na dobę wieczorem przed snem; dorośli powyżej 65 lat - 1 tabletka (5 mg) na dobę wieczorem przed snem.
Dawki podtrzymujące: u pacjentów dobrze tolerujących lek, wymagających kontynuacji leczenia - w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni lek odstawić. Czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. W przypadku nawrotu choroby, leczenie można powtórzyć.
Zawroty głowy
Stosować dawki, takie jak w profilaktyce migreny, jednak czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli po miesiącu stosowania flunaryzyny w przewlekłych zawrotach głowy albo po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy lub nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy uznać, że pacjent nie odpowiada na lek i zaprzestać stosowania.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroba Parkinsona. Objawy pozapiramidowe w wywiadzie. Zaburzenia depresyjne w wywiadzie. Okres ciąży i karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie flunaryzyny w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające); zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: bezsenność, niepokój; zgaga, nudności, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej; bóle mięśniowe; wysypki skórne; mlekotok; depresja (szczególnie u kobiet z uprzednio występującą depresją), objawy pozapiramidowe (odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących flunaryzynę oraz pacjentów w podeszłym wieku).

UWAGI
Pacjent powinien podlegać regularnej kontroli, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania preparatu, a także przestrzegać przerw w stosowaniu leku, aby wykluczyć możliwość pojawienia się objawów pozapiramidowych. Flunaryzyna może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych