Dodaj do mojego indeksu leków »

Flustad (Ibuprofen+Phenylephrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flustad (OTC) tabletki powlekane 200 mg + 5 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,90 Cena 100% (zł): 9,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flustad (OTC) tabletki powlekane 200 mg + 5 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flustad

Informacja dla pacjenta

Stada Arzneimittel AG

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 5 mg chlorowodorku fenylefryny.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego lub gorączki oraz przekrwienia błony śluzowej nosa związanych z przeziębieniem i grypą u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

DAWKOWANIE
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę preparatu przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
2 tabletki co 8 godzin. Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami i nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin.
Jeśli u osób dorosłych objawy utrzymują lub nasilają się, lub jeśli konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż przez 5 dni, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Jeśli u młodzieży w wieku powyżej 12 lat konieczne jest przyjmowanie preparatu dłużej niż 3 dni lub gdy objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci
Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo jak u osób dorosłych. U osób w podeszłym wieku występuje zwiększona częstość działań niepożądanych po podaniu leków z grupy NLPZ.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadciśnienie tętnicze i ciężka choroba niedokrwienna serca. U pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) krwotoki w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody lub potwierdzenie owrzodzenia, lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA), niewydolność nerek lub niewydolność wątroby. Ostatni trymestr ciąży. Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Nadczynność tarczycy. U pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 14 dni od zaprzestania ich stosowania.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy unikać, jeśli jest to możliwe, stosowania ibuprofenu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Należy unikać stosowania fenylefryny podczas ciąży. Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych dawkach, dlatego jest mało prawdopodobne, aby miały szkodliwy wpływ na niemowlęta. Fenylefryny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Ibuprofen
Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, szumy uszne; ból brzucha, nudności, niestrawność; różne rodzaje wysypek; reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty. Bardzo rzadko: owrzodzenie, perforacja i krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka i owrzodzenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna; zaburzenia czynności wątroby; ciężkie reakcje skórne, takie jak: reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie podczas długotrwałego stosowania, związane ze zwiększeniem stężenia mocznika w surowicy i obrzękiem); zaburzenia wskaźników morfologii krwi; ciężkie reakcje nadwrażliwości. Badania kliniczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).
Fenylefryna
Może wystąpić wysokie ciśnienie krwi z towarzyszącym bólem głowy i wymiotami, prawdopodobnie tylko w przypadku przedawkowania. Rzadko: kołatanie serca; reakcje alergiczne i pojedyncze przypadki retencji moczu u mężczyzn.

UWAGI
Fenylefrynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami układu krążenia, cukrzycą, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, rozrostem gruczołu krokowego i nadciśnieniem tętniczym.
Brak danych na temat wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych