LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluxin (Paracetamol + Ascorbic acid - vitamin C + Pheniramine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluxin (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 25 mg 14 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluxin

Dr. Max Pharma Ltd.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka zawiera 11,555 g sacharozy i mniej niż 15,2 mg etanolu.

Wskazania

W celu łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i infekcji górnych dróg oddechowych.
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzieży powyżej 15 lat
1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. W łagodzeniu objawów grypowych zaleca się przyjęcie preparatu rozpuszczonego w gorącej wodzie, wieczorem w czasie wystąpienia objawów. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-50 ml/min), odstęp między podaniem kolejnych dawek powinien wynosić co najmniej 6 godzin. W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), odstęp między podaniem kolejnych dawek powinien wynosić co najmniej 8 godzin.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości zimnej lub gorącej wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niewydolność wątroby. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci z ryzykiem zatrzymania moczu związanym z zaburzeniami sterczowego odcinka cewki moczowej. Pacjenci, którzy przyjęli inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest zalecany w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Opisywano nieliczne przypadki reakcji nadwrażliwości, takich jak: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, rumień, pokrzywka i wysypka skórna; wyjątkowo rzadkie przypadki małopłytkowości, leukopenii i neutropenii.
Feniramina
Mogą wystąpić: uspokojenie lub senność; objawy przeciwcholinergiczne (suchość w jamie ustnej, zaparcia, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu); niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku); zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia; splątanie, halucynacje; rzadziej objawy o typie pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność; rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, rzadziej obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny; leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość  hemolityczna.

UWAGI
Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol podczas leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cierpiących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą.
Preparat ma znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działanie niepożądane (senność, szczególnie na początku leczenia). Efekt ten może się nasilić poprzez jednoczesne spożycie napojów alkoholowych, stosowanie leków zawierających alkohol i środków uspokajających.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner