LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Forcid (Amoxicillin and clavulanic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Forcid 312 (Rp) tabletki lub tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg + 62 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,30 Cena 100% (zł): 19,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Forcid 625 (Rp) tabletki lub tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Forcid 1000 (Rp) tabletki lub tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 875 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30.50 Cena 100% (zł): 30.50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Forcid

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Astellas Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera Forcid?

Lek Forcid występuje w postaci tabletek (w trzech dawkach). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
1 tabletka lub tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej Forcid 312 zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 62,5 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka lub tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej Forcid 625 zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka lub tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej Forcid 1000 zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

Jak działa Forcid?

Lek Forcid jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera 2 różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała kwas klawulanowy.

Kiedy stosować Forcid?

Lek Forcid jest stosowany w leczeniu zakażeń ucha środkowego, zatok przynosowych, dróg oddechowych, dróg moczowych, skóry i tkanek miękkich, kości i stawów oraz zakażeń stomatologicznych.

Jak stosować Forcid?

Dawkowanie leku Forcid, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Forcid przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować z posiłkiem. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny. Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej należy rozmieszać z niewielką ilością wody bezpośrednio przed zastosowaniem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Forcid?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją od razu po przypomnieniu sobie o tym. Kolejną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po 4 godzinach. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Forcid nie może być stosowany?

Leku Forcid nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Forcid?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Forcid lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Forcid z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Forcid w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Forcid u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Forcid?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Forcid, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Forcid i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, omdlenie, wysypka skórna); zapalenie jelita grubego powodujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, z towarzyszącym bólem brzucha i (lub) gorączką; ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Forcid?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Forcid wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Forcid może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Forcid?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama