LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fortiven Gel (Heparin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fortiven Gel (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fortiven Gel (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,30 Cena 100% (zł): 48,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fortiven Gel

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej. Preparat zawiera glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Wskazania

Leczenie wspomagające:
- w chorobach żył powierzchniowych: zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,
- obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne.

Dawkowanie

Dorośli
Należy rozprowadzić równomiernie cienką warstwę żelu (pasek długości 3 do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2-3 razy na dobę. Po zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, nie należy stosować preparatu u osób z alergią na parabeny.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W okresie ciąży i karmienia piersią preparat może być stosowany u kobiet ostrożnie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas długotrwałego stosowania preparatu mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

UWAGI
Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner