Dodaj do mojego indeksu leków »

Fosidal (Fenspiride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fosidal o smaku malinowym (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml + łyżka miarowa 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fosidal o smaku malinowym (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml + strzykawka 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fosidal o smaku pomarańczowym (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml + łyżka miarowa 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fosidal o smaku pomarańczowym (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml + strzykawka 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fosidal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA FOSIDAL

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu (syrop o smaku malinowym lub pomarańczowym). Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera metylu i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Fenspiryd działa przeciwzapalnie i rozkurczająco na oskrzela. Zmniejsza obrzęk śluzówki dróg oddechowych, zmniejsza nadmierne wydzielanie oraz zmniejsza skurcz oskrzeli.

KIEDY STOSUJE SIĘ FOSIDAL

Lek stosuje się w leczeniu objawowym (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.
Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
45 do 90 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg na kg masy ciała na dobę, czyli: dzieci o masie ciała poniżej 10 kg - 10 do 20 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych; dzieci o masie ciała powyżej 10 kg - 30 do 60 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkami. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub miarka w postaci strzykawki.

KIEDY FOSIDAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fenspiryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie fenspirydu nie zastępuje leczenia antybiotykami.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami. Należy jednak zachować ostrożność, stosując fenspiryd równocześnie z: innymi lekami przeciwhistaminowymi (leki przeciwalergiczne), barbituranami (leki nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe), lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji), alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania fenspirydu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, bóle w nadbrzuszu, senność. Rzadko: umiarkowane przyspieszenie bicia serca ustępujące po zmniejszeniu dawki leku, rumień, rumień trwały (miejscowe przebarwienia skóry), wysypka, pokrzywka, ból głowy, obrzęk naczynioruchowy.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, szybsze niż normalne bicie serca.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować senność, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych