Dodaj do mojego indeksu leków »

Furagina Apteo Med (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Furagina Apteo Med (OTC) tabletki 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,30 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Furagina Forte Apteo Med (OTC) tabletki 100 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Furagina Forte Apteo Med (OTC) tabletki 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Furagina Apteo Med

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FURAGINA APTEO MED LUB FURAGINA FORTE APTEO MED?

Furagina Apteo Med
1 tabletka Furagina Apteo Med zawiera 50 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Furagina Forte Apteo Med
1 tabletka Furagina Forte Apteo Med zawiera 100 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA FURAGINA APTEO MED?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

KIEDY STOSOWAĆ LEK FURAGINA APTEO MED LUB FURAGINA FORTE APTEO MED?

Lek Furagina Apteo Med jest wskazany w zakażeniach dolnych dróg moczowych.

JAK STOSOWAĆ LEK FURAGINA APTEO MED LUB FURAGINA FORTE APTEO MED?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Furagina Apteo Med


Dorośli
Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki Furagina Apteo Med) 4 razy na dobę. Następne dni - 100 mg (2 tabletki Furagina Apteo Med) 3 razy na dobę. Lek stosuje się przez 7-8 dni; jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.
Dzieci i młodzież
Leku Furagina Apteo Med nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Furagina Forte Apteo Med
Dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia
Pierwszy dzień stosowania - 400 mg na dobę w 4 dawkach (1 tabletka Furagina Forte Apteo Med co 6 godzin). Następne dni leczenia - 300 mg na dobę w 3 dawkach (1 tabletka Furagina Forte Apteo Med co 8 godzin). Lek stosuje się przez 7-8 dni; jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.
Dzieci i młodzież
Leku Furagina Forte Apteo Med nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia.
Sposób podawania
Lek najlepiej jest przyjmować podczas posiłków zawierających białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie leku.

KIEDY LEK FURAGINA APTEO MED LUB FURAGINA FORTE APTEO MED NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Furagina Apteo Med nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), inne pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Furagina Apteo Med nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz), a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy; jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa np. cukrzycowa (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych) oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych). Nie stosować leku Furagina Apteo Med w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAGINA APTEO MED?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego lub choroby płuc. Pochodne nitrofuranu mogą powodować uszkodzenie nerwów obwodowych, dlatego furazydynę należy odstawić, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego, takie jak mrowienie, drętwienie. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie leczenia lekiem Furagina Apteo Med. Jeśli lek jest stosowany długotrwale, może być konieczne badanie krwi, w celu skontrolowania liczby białych krwinek oraz czynności nerek i wątroby. U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu mogą niekiedy wystąpić objawy ostrych reakcji płucnych, takie jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, gorączka, dreszcze - w razie wystąpienia takich objawów, lek Furagina Apteo Med należy natychmiast odstawić.

JAK STOSOWAĆ LEK FURAGINA APTEO MED Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania furazydyny z następującymi lekami: chloramfenikol, rystomycyna, lewomicetyna (leki przeciwbakteryjne) - zwiększają toksyczne działanie furazydyny; kwas nalidyksowy i inne pochodne chinolonowe - furazydyna może hamować ich działanie bakteriostatyczne; antybiotyki aminoglikozydowe i tetracykliny - nasilają działanie przeciwbakteryjne furazydyny; probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpyrazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego) - zmniejszają wydalanie kanalikowe furazydyny i mogą powodować jej kumulację w organizmie, zwiększając jej toksyczność i osłabiając skuteczność leczenia; leki alkalizujące, zawierające trójkrzemian magnezu - zmniejszają wchłanianie furazydyny; atropina - opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się; witaminy z grupy B - zwiększają wchłanianie furazydyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK FURAGINA APTEO MED W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Furagina Apteo Med nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży ani u kobiet w donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i w okresie porodu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Furagina Apteo Med w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Furazydyna może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka. Leku Furagina Apteo Med nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAGINA APTEO MED?

Najczęściej mogą wystąpić: nudności, bóle głowy, nadmierne oddawanie gazów. Ponadto mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia; zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (przewlekłe bóle w nadbrzuszu), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki; łysienie, złuszczające zapalenie skóry; gorączka, dreszcze, złe samopoczucie; zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę; reakcje uczuleniowe (wysypka, świąd, pokrzywka), reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy; ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens- Johnsona); ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu; rzekomobłoniaste zapalenie jelit; uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu), zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B; zaburzenia czynności wątroby, objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica miąższu wątroby; sinica wskutek methemoglobinemii, niedokrwistość megaloblastyczna lub niedokrwistość hemolityczna.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FURAGINA APTEO MED?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, wymioty, niedokrwistość. Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

CZY FURAGINA APTEO MED WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Furagina Apteo Med u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FURAGINA APTEO MED LUB FURAGINA FORTE APTEO MED?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych