LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Furaginum Hasco (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Furaginum Hasco (OTC) tabletki 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,70 Cena 100% (zł): 12,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Furaginum Hasco Max (OTC) tabletki 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Furaginum Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Prolab" Sp.z o.o.

CO ZAWIERA FURAGINUM HASCO LUB FURAGINUM HASCO MAX?

Furaginum Hasco
1 tabletka Furaginum Hasco zawiera 50 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Furaginum Hasco Max
1 tabletka Furaginum Hasco Max zawiera 100 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA FURAGINUM HASCO?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

KIEDY STOSOWAĆ FURAGINUM HASCO LUB FURAGINUM HASCO MAX?

Lek Furaginum Hasco stosuje się w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, u osób w wieku powyżej 15 lat.

JAK STOSOWAĆ FURAGINUM HASCO LUB FURAGINUM HASCO MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat
Furaginum Hasco
Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki Furaginum Hasco) 4 razy na dobę. Następne dni - 100 mg (2 tabletki Furaginum Hasco) 3 razy na dobę. Lek stosuje się przez 7-10 dni; jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.
Furaginum Hasco Max
Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (1 tabletka Furaginum Hasco Max) 4 razy na dobę. Następne dni - 100 mg (1 tabletka Furaginum Hasco Max) 3 razy na dobę. Lek stosuje się przez 7-10 dni; jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.
Dzieci i młodzież
Leku Furaginum Hasco nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Sposób podawania
Lek przyjmować podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania leku.

KIEDY FURAGINUM HASCO LUB FURAGINUM HASCO MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Furaginum Hasco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), inne pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Furaginum Hasco nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych) oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych). Nie stosować leku Furaginum Hasco w pierwszych trzech miesiącach ciąży oraz w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA FURAGINUM HASCO?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 7-10 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występują: zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego, choroby płuc, cukrzyca. Pochodne nitrofuranu mogą powodować uszkodzenie nerwów obwodowych, dlatego furazydynę należy odstawić, jeśli wystąpią objawy zaburzenia czynności układu nerwowego, takie jak mrowienie, drętwienie. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania leku Furaginum Hasco. Jeśli lek jest stosowany długotrwale, może być konieczne badanie krwi oraz czynności nerek i wątroby. U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu mogą niekiedy wystąpić objawy ostrych reakcji płucnych, takie jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, gorączka, dreszcze - w razie wystąpienia takich objawów lek Furaginum Hasco należy natychmiast odstawić.

JAK STOSOWAĆ FURAGINUM HASCO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania furazydyny z następującymi lekami: antybiotyki z grupy chinolonów (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy) - furazydyna może hamować ich działanie bakteriostatyczne; antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin - nasilają działanie przeciwbakteryjne furazydyny; chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki) - zwiększają toksyczne działanie furazydyny; probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpyrazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego) - zmniejszają stężenie furazydyny w moczu i mogą powodować jej kumulację w organizmie, osłabiając skuteczność leczenia i zwiększając jej toksyczność; leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu - zmniejszają wchłanianie furazydyny; atropina - opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się; witaminy z grupy B - zwiększają wchłanianie furazydyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FURAGINUM HASCO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Furaginum Hasco nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży ani od 38. tygodnia ciąży i w okresie porodu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Furaginum Hasco w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Furazydyna może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka. Leku Furaginum Hasco nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA FURAGINUM HASCO?

Często mogą wystąpić: nudności, nadmierne oddawanie gazów, bóle głowy. Ponadto mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia; zaparcia, biegunka, objawy niestrawności, wymioty, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki; łysienie (przemijające); zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie; reakcje uczuleniowe (świąd, pokrzywka, wysypka), reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy; ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona); objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby; duszność u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego (w tym reakcje ostre i reakcje przewlekłe); uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu), zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B); rzekomobłoniaste zapalenie jelit; sinica wskutek methemoglobinemii, niedokrwistość megaloblastyczna lub hemolityczna.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA FURAGINUM HASCO?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, niedokrwistość. Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

CZY FURAGINUM HASCO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Furaginum Hasco u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).

JAK PRZECHOWYWAĆ FURAGINUM HASCO LUB FURAGINUM HASCO MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl