LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Furaginum Teva (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Furaginum Teva (Rp) tabletki 50 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 2,73 Cena 100% (zł): 5,32 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Furaginum Teva (Rp) tabletki 100 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 5,19 Cena 100% (zł): 10,37 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Furaginum Teva

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Furaginum Teva?

Lek Furaginum Teva występuje w postaci tabletek (dwie dawki). Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg  furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Furaginum Teva?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Kiedy stosować lek Furaginum Teva?

Lek Furaginum Teva jest stosowany w leczeniu niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, w tym nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet, wywołanych przez bakterie (Escherichia coli).

Jak stosować lek Furaginum Teva?

Dawkowanie leku Furaginum Teva, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków i popijać dużą ilością płynów. W przypadku stosowania leku u dzieci tabletkę można rozkruszyć i wymieszać z mlekiem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Furaginum Teva?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Furaginum Teva nie może być stosowany?

Leku Furaginum Teva nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), na pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Furaginum Teva w dawce 50 mg nie jest przeznaczony dla noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat.
Lek Furaginum Teva w dawce 100 mg nie jest przeznaczony dla noworodków i niemowląt w wieku do 3 miesięcy.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Furaginum Teva?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Furaginum Teva lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy pacjenta szczególnie obserwować. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poinformować o tym lekarza. Podczas długotrwałego stosowania leku lekarz zaleci badanie krwi oraz kontrolowanie czynności nerek i wątroby. Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Furaginum Teva.

Jak stosować lek Furaginum Teva z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Furaginum Teva z jedzeniem i piciem?

Lek Furaginum Teva należy przyjmować z posiłkami zawierającymi białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie furazydyny.

Czy można stosować lek Furaginum Teva w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o zastosowaniu leku Furaginum Teva u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Leku Furaginum Teva nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Furaginum Teva w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Leku Furaginum Teva nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Furaginum Teva?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Furaginum Teva, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Furaginum Teva?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Furaginum Teva wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Furaginum Teva u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Jak przechowywać lek Furaginum Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama





banerbaner