LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Furazek Junior (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Furazek Junior (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 15 mg/ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Furazek Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA FURAZEK JUNIOR?

1 ml zawiesiny doustnej Furazek Junior zawiera 15 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA FURAZEK JUNIOR?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

KIEDY STOSOWAĆ FURAZEK JUNIOR?

Lek Furazek Junior jest stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez drobnoustroje Escherichia coli u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ FURAZEK JUNIOR?

Dawkowanie leku Furazek Junior, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków i popijać dużą ilością płynów. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna ułatwiająca dawkowanie leku.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU FURAZEK JUNIOR?

Jeśli raz lub kilka razy pominięto kolejną dawkę leku, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY FURAZEK JUNIOR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Furazek Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), na pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Furazek Junior nie jest przeznaczony dla noworodków i niemowląt w wieku do 3 miesięcy.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAZEK JUNIOR?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Furazek Junior lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy odstawić lek Furazek Junior, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów). Jeśli w trakcie stosowania leku Furazek Junior pojawią się reakcje płucne (takie jak gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność) lek należy natychmiast odstawić. Jeśli lek jest stosowany długotrwale, lekarz zaleci badanie krwi oraz kontrolowanie czynności nerek i wątroby. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania leku Furazek Junior.

JAK STOSOWAĆ FURAZEK JUNIOR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

JAK STOSOWAĆ FURAZEK JUNIOR Z JEDZENIEM I PICIEM?

Lek Furazek Junior najlepiej jest przyjmować podczas posiłków zawierających białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie furazydyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FURAZEK JUNIOR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Furazek Junior u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Leku Furazek Junior nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży ani u kobiet w donoszonej ciąży (od 38. tygodnia ciąży) i w okresie porodu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Furazek Junior w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Leku Furazek Junior nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAZEK JUNIOR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Furazek Junior, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Furazek Junior i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu), ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona), ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu dotyczące układu oddechowego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ciężka choroba jelita grubego objawiająca się biegunką, bólem głowy i gorączką), mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów w wyniku neuropatii obwodowej, objawy zaburzenia czynności wątroby (np. zażółcenie oczu, skóry i śluzówek, ciemne zabarwienie moczu, świąd skóry, odbarwienie stolca, ból brzucha, nudności, wymioty).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FURAZEK JUNIOR?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

CZY FURAZEK JUNIOR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Furazek Junior u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ FURAZEK JUNIOR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, nie dłużej niż 15 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl