Dodaj do mojego indeksu leków »

Gardimax medica spray (Chlorhexidine+Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Gardimax medica spray (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej 2 mg + 0,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gardimax medica lemon spray (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 2 mg + 0,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,20 Cena 100% (zł): 19,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gardimax medica spray

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

CO ZAWIERA GARDIMAX MEDICA SPRAY

Gardimax medica spray
1 ml roztworu zawiera 2 mg dichlorowodorku chlorheksydyny i 0,5 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera mentol. Lek zawiera do 168 mg alkoholu w 5 dawkach.
Gardimax medica lemon spray
1 ml roztworu zawiera 2 mg dichlorowodorku chlorheksydyny i 0,5 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera do 180 mg alkoholu w 5 dawkach.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSUJE SIĘ GARDIMAX MEDICA

Lek jest wskazany do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania przez 3 do 4 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat
3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 2,5 roku (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

KIEDY GARDIMAX MEDICA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorheksydynę), na inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3-4 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy ograniczyć stosowanie leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne. Z uwagi na obecność mentolu w leku Gardimax medica spray, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku istnieje ryzyko wystąpienia zmniejszenia kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia. Należy unikać kontaktu z oczami i uszami.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry i śluzówki (wysypka, zapalenie śluzówki jamy ustnej, obrzęk ślinianek), reakcje anafilaktyczne. Mogą także wystąpić zaburzenia smaku i uczucie pieczenia na języku. Przy długotrwałym i stałym stosowaniu mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach (przebarwienia te można usunąć).

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szumy uszne, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w połykaniu.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres przechowywania preparatu po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych