LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Gaviscon Advance (Sodium alginate + Potassium bicarbonate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Gaviscon Advance (OTC) zawiesina doustna 1000 mg + 200 mg/10 ml 1 but. 150 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gaviscon Advance (OTC) zawiesina doustna 1000 mg + 200 mg/10 ml 1 but. 300 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,30 Cena 100% (zł): 22,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gaviscon Advance

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Co zawiera Gaviscon Advance?

Lek Gaviscon Advance występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny bez recepty.
10 ml zawiesiny doustnej zawiera 1000 mg alginianu sodu oraz 200 mg wodorowęglanu potasu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera niewielkie ilości sodu, potasu i wapnia - pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Jak działa Gaviscon Advance?

Lek Gaviscon Advance tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Ta warstwa zapobiega cofaniu się treści żołądkowej do przełyku, łagodząc objawy zgagi i nadkwaśności.

Kiedy stosować Gaviscon Advance?

Lek Gaviscon Advance stosowany jest w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), np. po posiłkach lub w czasie ciąży, a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Jak stosować Gaviscon Advance?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej
5-10 ml zawiesiny Gaviscon Advance (1 do 2 łyżeczek do herbaty), przyjmowane po posiłkach i przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Dzieci
Dzieciom w wieku poniżej 12 lat lek Gaviscon Advance można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Kiedy Gaviscon Advance nie może być stosowany?

Leku Gaviscon Advance nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na jakikolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Gaviscon Advance?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z chorobami nerek lub serca powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Jak stosować Gaviscon Advance z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Gaviscon Advance w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Gaviscon Advance może być stosowany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Gaviscon Advance?

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Podczas stosowania leku mogą wystąpić takie objawy jak: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Gaviscon Advance?

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może spowodować wzdęcie brzucha (jeśli objaw ten nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą).

Czy Gaviscon Advance wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Gaviscon Advance nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jak przechowywać Gaviscon Advance?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce. Okres ważności po otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner