LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ginkoflav Med (Ginkgo biloba) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ginkoflav Med (OTC) kapsułki twarde 80 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ginkoflav Med

Olimp Laboratories Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego, odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg bilobalidu.

Wskazania

Dorośli
Preparat jest wskazany do stosowania:
- w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem);
- pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
1 kapsułka 3 razy na dobę. Terapia zasadnicza powinna trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Kapsułkę należy popić płynem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Preparat nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: ból głowy. Często: wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka; zawroty głowy. Ponadto mogą wystąpić: krwawienia w obrębie nosa, układu pokarmowego, oka, krwawienia środczaszkowe; reakcje nadwrażliwości; skórne reakcje nadwrażliwości takie jak rumień, obrzęk, świąd, wysypka.

UWAGI
Preparaty zawierające wyciąg z miłorzębu japońskiego mogą zwiększyć skłonność do krwawienia - w przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego zaleca się przerwać podawanie preparatu 3-4 dni przed planowanym zabiegiem. U pacjentów z padaczką nie można wykluczyć wpływu produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego na ryzyko wystąpienia napadów. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego oraz produktów zawierających efavirenz nie jest zalecane.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner