LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Glimbax (Diclofenac)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Glimbax (OTC) roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 0,74 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,70 Cena 100% (zł): 26,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Glimbax

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu). Preparat zawiera benzoesan sodu i czerwień koszenilową.

Wskazania

Leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

Dawkowanie

Dorośli
Zaleca się stosowanie preparatu od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną i gardło przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór należy wypluć. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach stosowania preparatu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby modyfikacji schematu dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Teoretycznie istnieje możliwość kumulacji leku oraz jego metabolitów w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lecz jej znaczenie kliniczne jest nieznane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy stosować preparatu u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn, może być przyczyną napadu astmy, pokrzywki lub alergicznego nieżytu nosa. Dzieci w wieku poniżej 14 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel; może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych działań niepożądanych w przypadku połknięcia lub długotrwałego stosowania preparatu.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner