LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Glukoza (Glucose)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Glukoza (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny 1 op. 75 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,40 Cena 100% (zł): 4,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Glukoza (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny 1 op. 80 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,80 Cena 100% (zł): 4,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Glukoza (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny 1 op. 1000 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Glukoza

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
Preparat zawiera glukozę bezwodną.

Wskazania

Doraźnie w stanach hipoglikemii lub do wykonania doustnego testu tolerancji glukozy.

Dawkowanie

Doraźnie w stanach hipoglikemii: 1 do kilku łyżeczek glukozy (5-20 g).
W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.
Sposób podawania
Preparat stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

UWAGI
W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner