LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Goldesin (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Goldesin (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,84 Cena 100% (zł): 17,13 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Goldesin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

CO ZAWIERA GOLDESIN?

1 ml roztworu doustnego Goldesin zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa goldesin?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować goldesin?

Lek Goldesin łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Goldesin jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

jak stosować goldesin?

Dawkowanie leku Goldesin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Goldesin można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą (do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna).

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku goldesin?

Jeśli pacjent pominie zastosowanie dawki leku w odpowiednim czasie, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy goldesin nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Goldesin w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku goldesin?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Goldesin z alkoholem.

jak stosować goldesin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować goldesin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Goldesin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku goldesin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Goldesin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku goldesin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy goldesin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Goldesin stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji. Bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

jak przechowywać goldesin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl