Dodaj do mojego indeksu leków »

Gripblocker Zatoki (Paracetamol+Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Gripblocker Zatoki (OTC) kapsułki miękkie 250 mg + 30 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8.80 Cena 100% (zł): 8.80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gripblocker Zatoki (OTC) kapsułki miękkie 250 mg + 30 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,30 Cena 100% (zł): 15,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gripblocker Zatoki

Informacja dla pacjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 250 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera sorbitol ciekły, czerwień koszenilową i żółcień chinolinową.

WSKAZANIA
Leczenie objawów grypy i zakażeń grypopodobnych, przebiegających z gorączką oraz bólami głowy, bólami mięśniowymi i kostno-stawowymi, jak również w leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
Lek może być stosowany u pacjentów, u których stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i pochodnych kwasu acetylosalicylowego jest niewskazane.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
2 kapsułki co 4-6 godzin, maksymalnie 8 kapsułek na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 kapsułka co 6 godzin, maksymalnie 4 kapsułki na dobę. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność podając preparat osobom w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat jest przeciwwskazany w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy zachować ostrożność.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Niedokrwistość. Nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: skórne reakcje uczuleniowe (wysypka, rumień, świąd); trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza; nefrotoksyczność (głównie po skojarzeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), zatrzymanie moczu u mężczyzn; zaburzenia snu, omamy, niepokój ruchowy; tachykardia, komorowe zaburzenia rytmu, podwyższenie ciśnienia w krążeniu płucnym.

UWAGI
Należy zachować ostrożność u osób z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, rozrostem gruczołu krokowego, arytmią oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz u pacjentów przyjmujących leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inne leki sympatykomimetyczne (leki działające obkurczająco na naczynia krwionośne błon śluzowych, leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy). W czasie przyjmowania preparatu nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych