LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Gripex Hot Zatoki (Paracetamol+Dextromethorphan+Pseudoephedrine+Chlorpheniramine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Gripex Hot Zatoki (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 650 mg + 20 mg + 60 mg + 4 mg 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gripex Hot Zatoki

Informacja dla pacjenta

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu i 4 mg maleinianu chlorofenaminy. 1 saszetka zawiera 15 g sacharozy oraz żółcień chinolinową.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok obocznych nosa (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia
1 saszetka, w razie konieczności co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni.
Dzieci
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.
Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych ze strony układu nerwowego.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance gorącej wody; wypić gorący płyn małymi łykami.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedokrwistość. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. U pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające paracetamol, dekstrometrofan, pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak produkty lecznicze zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub produkty lecznicze psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), chlorofenaminę lub inne produkty lecznicze przeciwhistaminowe. U pacjentów leczonych inhibitorami MAO obecnie lub w ciągu 2 ostatnich tygodni. Dzieci w wieku poniżej 12 lat, bez zaleceń lekarza. Kaszel z dużą ilością wydzieliny. Astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową. Ciężkie nadciśnienie. Ciężka choroba niedokrwienna serca. Mukowiscydoza. Ciąża i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne; nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia; reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: agranulocytoza, trombocytopenia, neutropenia. Ponadto mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca; spłycenie oddechu; wysypka, świąd; zmiany ciśnienia tętniczego; objawy ze strony wątroby o różnym nasileniu (od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby).

UWAGI
Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku: objawów trudności w oddychaniu, rozedmy płuc, astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, przerostu gruczołu krokowego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca, choroby tętnic, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, guza chromochłonnego nadnerczy. Ostrożnie stosować u pacjentów stosujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Podczas stosowania preparatu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Preparat może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z tego względu, w trakcie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas obsługiwania maszyn oraz w trakcie prowadzenia pojazdów.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl