reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Groprinosin Max (Inosine pranobex) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Groprinosin Max (OTC) krople doustne, roztwór 250 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Groprinosin Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA GROPRINOSIN MAX?

1 ml roztworu Groprinosin Max zawiera 250 mg inozyny pranobeksu. Inozyny pranobeks jest kompleksem zawierającym inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje uczuleniowe

JAK DZIAŁA GROPRINOSIN MAX?

Inozyny pranobeks jest lekiem przeciwwirusowym i pobudzającym czynność układu odpornościowego.

KIEDY STOSOWAĆ GROPRINOSIN MAX?

Lek Groprinosin Max stosuje się wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Lek Groprinosin Max stosuje się w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) - lek może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

JAK STOSOWAĆ GROPRINOSIN MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku Groprinosin Max zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę (około 5 kropli Groprinosin Max na kg masy ciała na dobę), zwykle około 300 kropli Groprinosin Max na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach. Dawka maksymalna wynosi około 400 kropli Groprinosin Max na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 1 roku: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg na kg masy ciała na dobę (około 5 kropli Groprinosin Max na kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby: masa ciała 10 kg - 50 kropli na dobę; masa ciała 11 kg - 55 kropli na dobę; masa ciała 12 kg - 60 kropli na dobę; masa ciała 13 kg - 65 kropli na dobę; masa ciała 14 kg - 70 kropli na dobę; masa ciała 15 kg - 75 kropli na dobę; masa ciała 16 kg - 80 kropli na dobę; masa ciała 17 kg - 85 kropli na dobę; masa ciała 18 kg - 90 kropli na dobę; masa ciała 19 kg - 95 kropli na dobę; masa ciała 20 kg - 100 kropli na dobę; masa ciała 21-25 kg - 105-125 kropli na dobę; masa ciała 26-30 kg - 130-150 kropli na dobę; masa ciała 31-35 kg - 155-175 kropli na dobę; masa ciała 36-40 kg - 180-200 kropli na dobę; masa ciała 41-45 kg - 205-225 kropli na dobę; masa ciała 46-50 kg - 230-250 kropli na dobę.
Leku Groprinosin Max nie należy stosować u dzieci w 1. roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Lek Groprinosin Max należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Krople można stosować dodając je do łyżeczki cukru lub mieszając z niewielką ilością płynu (woda, herbata) bezpośrednio przed podaniem.

KIEDY GROPRINOSIN MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Groprinosin Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Leku Groprinosin Max nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU GROPRINOSIN MAX?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 5 do 14 dni stosowania leku Groprinosin Max, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Groprinosin Max należy skontaktować się z lekarzem: jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi lub w moczu; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

JAK STOSOWAĆ GROPRINOSIN MAX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy skonsultować z lekarzem stosowanie następujących leków: leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol); leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid); leki hamujące czynność układu odpornościowego (leki immunosupresyjne - stosowane po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry); azydotymidyna - lek stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ GROPRINOSIN MAX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy przyjmować leku Groprinosin Max w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU GROPRINOSIN MAX?

Bardzo często może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu. Często: przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi, ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, nudności z wymiotami lub bez, ból brzucha, świąd skóry, wysypka skórna, bóle stawów. Niezbyt często: senność lub trudności w zasypaniu, biegunka, zaparcia, zwiększona ilość wydalanego moczu, nerwowość.
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy, warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU GROPRINOSIN MAX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY GROPRINOSIN MAX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Groprinosin Max wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ GROPRINOSIN MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki krople przechowywać nie dłużej niż 20 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama