LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Groprinosin Baby (Inosine pranobex) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Groprinosin Baby (Rp) syrop 50 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Groprinosin Baby

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Groprinosin Baby?

Lek Groprinosin Baby występuje w postaci syropu i jest dostępny na receptę.
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. Inozyny pranobeks jest kompleksem zawierającym inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje uczuleniowe.

Jak działa Groprinosin Baby?

Inozyny pranobeks jest lekiem przeciwwirusowym i pobudzającym czynność układu odpornościowego.

Kiedy stosować Groprinosin Baby?

Wskazaniami do stosowania leku Groprinosin Baby są:
- zakażenia skóry i śluzówek wywołane wirusami opryszczki zwykłej typu 1 (opryszczka wargowa) lub typu 2 (opryszczka okolic narządów płciowych) oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca;
- wspomaganie leczenia u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych;
- inne zakażenia pochodzenia wirusowego (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).

Jak stosować Groprinosin Baby?

Dawkowanie leku Groprinosin Baby, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączony do opakowania dozownik w formie strzykawki z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Groprinosin Baby?

W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Groprinosin Baby nie może być stosowany?

Leku Groprinosin Baby należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
Leku Groprinosin Baby nie należy stosować u dzieci w pierwszym roku życia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Groprinosin Baby?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Groprinosin Baby lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany i czy są konieczne badania kontrolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować Groprinosin Baby z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Groprinosin Baby w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Groprinosin Baby u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Groprinosin Baby?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Groprinosin Baby, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagle pojawiający się świszczący oddech, obrzęk powiek, twarzy warg lub języka, trudności z oddychaniem, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Groprinosin Baby?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Groprinosin Baby wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Groprinosin Baby miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Groprinosin Baby?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner