LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Gynoxin Uno (Fenticonazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Gynoxin Uno (OTC) kapsułki dopochwowe miękkie 600 mg 1 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,50 Cena 100% (zł): 37,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gynoxin Uno

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

CO ZAWIERA GYNOXIN UNO?

1 kapsułka dopochwowa Gynoxin Uno zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA GYNOXIN UNO?

Fentikonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

KIEDY STOSOWAĆ GYNOXIN UNO?

Lek Gynoxin Uno jest wskazany w drożdżycy śluzówek narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Lek Gynoxin Uno jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Pacjentki w wieku powyżej 60 lat przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN UNO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorosłe kobiety i młodzież powyżej 16 lat
Zalecana dawka to 1 kapsułka dopochwowa Gynoxin Uno, stosowana raz na dobę.
Kobiety w wieku powyżej 60 lat
U pacjentek w wieku powyżej 60 lat leku nie należy stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Lek Gynoxin Uno nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Sposób podawania
Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Uno są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Kapsułek dopochwowych nie należy przyjmować doustnie. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie; stosować wieczorem przed snem.

KIEDY GYNOXIN UNO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Gynoxin Uno nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fentikonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN UNO?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka ma powyżej 60 lat; jeśli do zakażenia doszło po raz pierwszy; jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią; jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek; jeśli u pacjentki wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku; jeśli pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową; jeśli pacjentka jest uczulona na imidazol lub inne leki dopochwowe przeciwgrzybicze; jeśli u pacjentki wystąpił jakikolwiek z następujących objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu, gorączka (co najmniej 38°C), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem. Jeśli partner jest również zakażony, powinien być równocześnie leczony lekiem przeciwgrzybiczym. Leku Gynoxin Uno nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu - w czasie stosowania leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji.

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN UNO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Gynoxin Uno zawiera tłuszcze oraz oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe) - w czasie stosowania leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ GYNOXIN UNO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie stosować leku Gynoxin Uno u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Nie należy stosować leku Gynoxin Uno u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków antykoncepcyjnych.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN UNO?

Po wprowadzeniu kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. Po zastosowaniu leku Gynoxin Uno bardzo rzadko obserwowano następujące objawy niepożądane: uczucie pieczenia sromu i pochwy, rumień, świąd, wysypka.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU GYNOXIN UNO?

Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku. W przypadku rozgryzienia i (lub) połknięcia kapsułki dopochwowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

CZY GYNOXIN UNO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Gynoxin Uno nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ GYNOXIN UNO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl