Dodaj do mojego indeksu leków »

Gynoxin (Fenticonazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Gynoxin (Rp) kapsułki dopochwowe miękkie 600 mg 1 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,50 Cena 100% (zł): 37,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gynoxin (Rp) krem dopochwowy 20 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,00 Cena 100% (zł): 52,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gynoxin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

CO ZAWIERA GYNOXIN?

Gynoxin kapsułki dopochwowe
1 kapsułka dopochwowa Gynoxin zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.
Gynoxin krem dopochwowy
1 g kremu dopochwowego Gynoxin zawiera 20 mg azotanu fentikonazolu. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera lanolinę i alkohol cetylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

JAK DZIAŁA GYNOXIN?

Fentikonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

KIEDY STOSOWAĆ GYNOXIN?

Lek Gynoxin jest wskazany w drożdżycy śluzówek narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN?

Dawkowanie leku Gynoxin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Gynoxin należy stosować wyłącznie dopochwowo. Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie; kapsułkę należy aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Krem dopochwowy należy aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem, za pomocą dozownika dołączonego do opakowania. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU GYNOXIN?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY GYNOXIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Gynoxin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fentikonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gynoxin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Leku Gynoxin nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu.

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ GYNOXIN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Gynoxin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Gynoxin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU GYNOXIN?

Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku.

CZY GYNOXIN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Gynoxin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ GYNOXIN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych