Dodaj do mojego indeksu leków »

Hedussin (Hedera helix) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hedussin (OTC) syrop 33 mg/4 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hedussin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Phytopharm Klęka S.A.

CO ZAWIERA HEDUSSIN?

4 ml syropu Hedussin zawiera 33 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

jak działa hedussin?

Lek Hedussin działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

kiedy stosować hedussin?

Lek Hedussin jest stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

jak stosować hedussin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
6 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 4 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 2 ml syropu 2 razy na dobę.
Leku Hedussin nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

kiedy hedussin nie może być stosowany?

Leku Hedussin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu), na inne rośliny z rodziny araliowatych (grupa roślin, do której należy bluszcz) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Hedussin u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku hedussin?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 7 dni, lub jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, gorączka lub pojawi się ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z zapaleniem śluzówki żołądka lub wrzodami żołądka. U dzieci w wieku od 2 do 4 lat z utrzymującym się lub nawracającym kaszlem wymagana jest diagnoza lekarska przed rozpoczęciem leczenia.

jak stosować hedussin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie leku Hedussin z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

czy można stosować hedussin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Hedussin w czasie ciąży i karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku hedussin?

Często mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka. Niezbyt często: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka skórna, rumień, duszność).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku hedussin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej dawki niż zalecana może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i pobudzenie.

czy hedussin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Hedussin na prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać hedussin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych