LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

HeliPico (Hedera helix)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
HeliPico (OTC) syrop 27,78 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

HeliPico

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

Co zawiera HeliPico?

Lek HeliPico występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
5 ml syropu zawiera 27,78 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

Jak działa HeliPico?

Lek HeliPico działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

Kiedy stosować HeliPico?

Lek HeliPico jest stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

Jak stosować HeliPico?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, młodzież w wieku od 12 lat i osoby w podeszłym wieku
5 ml syropu (pełna strzykawka doustna) od 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 2,5 ml syropu (pół strzykawki doustnej) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 1,6 ml syropu (⅓ strzykawki doustnej) 3 razy na dobę.
Leku HeliPico nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki doustnej z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Kiedy HeliPico nie może być stosowany?

Leku HeliPico nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu), na inne rośliny z rodziny araliowatych (grupa roślin, do której należy bluszcz) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku HeliPico u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku HeliPico?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 7 dni, lub jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, gorączka lub pojawi się ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem. Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów z zapaleniem śluzówki żołądka lub wrzodem żołądka. Utrzymujący się lub nawracający kaszel u dzieci w wieku od 2 do 4 lat wymaga diagnozy lekarskiej przed rozpoczęciem leczenia.

Jak stosować HeliPico z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie leku HeliPico z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

Czy można stosować HeliPico w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek HeliPico nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku HeliPico?

Mogą wystąpić reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, duszność), nudności, wymioty, biegunka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku HeliPico?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i pobudzenie ruchowe.

Czy HeliPico wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań na temat wpływu leku HeliPico na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać HeliPico?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner