LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hemkortin-HC (Hydrocortisone+Zinc sulfate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hemkortin-HC (OTC) czopki doodbytnicze 10 mg + 10 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hemkortin-HC (OTC) maść 5 mg + 5 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,50 Cena 100% (zł): 35,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hemkortin-HC

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polmex Pharma Biniecki & Malinowski Sp.j.

CO ZAWIERA HEMKORTIN-HC?

Hemkortin-HC czopki
1 czopek Hemkortin-HC zawiera 10 mg octanu hydrokortyzonu i 10 mg siarczanu cynku.
Hemkortin-HC maść
1 g maści Hemkortin-HC zawiera 5 mg octanu hydrokortyzonu i 5 mg siarczanu cynku.

JAK DZIAŁA HEMKORTIN-HC?

Octan hydrokortyzonu działa przeciwzapalnie, a siarczan cynku działa ściągająco. Lek Hemkortin-HC zmniejsza obrzęk i stan zapalny odbytu, hamuje krwawienia i działa przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HEMKORTIN-HC?

Hemkortin-HC czopki
Lek Hemkortin-HC czopki jest wskazany w leczeniu hemoroidów, stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Może być stosowany w leczeniu przed- i pooperacyjnym.
Hemkortin-HC maść
Lek Hemkortin-HC maść jest wskazany w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, przewlekłych i ostrych stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Może być stosowany w leczeniu przed- i pooperacyjnym.

JAK STOSOWAĆ HEMKORTIN-HC?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Hemkortin-HC czopki
Zwykle stosuje się 1 czopek rano, 1 czopek wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez 3 do 4 dni, do ustąpienia stanu zapalnego. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy zwrócić się do lekarza.
Hemkortin-HC maść
Za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści Hemkortin-HC do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez 3 do 4 dni, do ustąpienia stanu zapalnego. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy zwrócić się do lekarza.
Dzieci
Leku Hemkortin-HC nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować doodbytniczo.

KIEDY HEMKORTIN-HC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hemkortin-HC nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (octan hydrokortyzonu, siarczan cynku) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Hemkortin-HC, jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze i wirusowe lub zakrzepicę żylną. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEMKORTIN-HC?

Jeśli po upływie 3-4 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występuje równocześnie zakażenie, alergia lub inne objawy (w takiej sytuacji należy stosować odpowiednie leczenie przyczynowe); jeśli pacjent jest w trakcie szczepień lub leczenia immunizacyjnego (nie należy wówczas stosować leku); jeśli u pacjenta wystąpią objawy podrażnienia (należy zaprzestać stosowania leku); jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie z odbytu (należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem). Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku długotrwałego stosowania leku, ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia działania ogólnego charakterystycznego dla kortykosteroidów. Jeśli u pacjenta pojawi się nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ HEMKORTIN-HC Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HEMKORTIN-HC W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Hemkortin-HC może być stosowany u kobiet w ciąży tylko jeżeli istnieje bezwzględna konieczność jego zastosowania, po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka i korzyści. Leku Hemkortin-HC nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEMKORTIN-HC?

Sporadycznie może pojawić się pieczenie odbytu, zwłaszcza jeśli naskórek jest znacznie uszkodzony. Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy niepożądane spowodowane ogólnym działaniem hydrokortyzonu. Może także wystąpić nieostre widzenie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HEMKORTIN-HC?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie przypadkowego połknięcia leku, szczególnie przez dziecko, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

CZY HEMKORTIN-HC WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie badano wpływu leku Hemkortin-HC na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HEMKORTIN-HC?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl