LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Heparinum GSK (Heparin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Heparinum GSK (OTC) krem 300 j.m./g 1 tuba 20 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Heparinum GSK

Informacja dla pacjenta

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

SKŁAD
1 g kremu zawiera 300 j.m. heparyny sodowej. Preparat zawiera alkohol benzylowy i alkohol cetostearylowy.

Wskazania

Leczenie wspomagające w chorobach żył powierzchniowych takich jak:
- zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych;
- obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne.

Dawkowanie

Dorośli
Zaleca się równomiernie rozprowadzić cienką warstwę kremu (pasek długości 3-10 cm) na zmienione chorobowo miejsca 1 do 3 razy na dobę. W przypadku leczenia żył powierzchniowych okres leczenia wynosi 1 do 2 tygodni, a w przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie preparatu przez okres do 10 dni.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów wykazujących nadwrażliwość na lek, przejawiającą się wysypką, rumieniem, świądem, pieczeniem, suchością skóry itp. w miejscu stosowania. Nie stosować na otwarte rany ani błony śluzowe i w okolicach oczu (lek zawiera alkohol). Nie stosować na zmiany skórne o nie ustalonej diagnozie ani w miejscach nadkażonych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko, szczególnie po długotrwałym stosowaniu preparatu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, zaczerwienienie, świąd, suchość lub pieczenie). U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym mogą pojawić się zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczone krwotocznie, wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym leukocytolitycznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

UWAGI
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skazą krwotoczną.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl