Dodaj do mojego indeksu leków »

Herbion na kaszel mokry (Hedera helix, Bluszcz pospolity) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Herbion na kaszel mokry (OTC) syrop 7 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Herbion na kaszel mokry

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA HERBION NA KASZEL MOKRY

1 ml syropu Herbion na kaszel mokry zawiera 7 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Lek zawiera niewielkie ilości alkoholu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek Herbion na kaszel mokry działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

KIEDY STOSUJE SIĘ HERBION NA KASZEL MOKRY

Lek Herbion na kaszel mokry jest stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Od 5 do 7,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Leku Herbion na kaszel mokry nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Syrop należy przyjmować rano i wczesnym popołudniem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Podczas stosowania leku Herbion na kaszel mokry zalecane jest picie dużych ilości wody lub innych ciepłych napojów bezkofeinowych.

KIEDY HERBION NA KASZEL MOKRY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Herbion na kaszel mokry nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu), na inne rośliny z rodziny araliowatych (grupa roślin, do której należy bluszcz) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Herbion na kaszel mokry u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli podczas stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, lub jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, gorączka lub pojawi się ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z problemami żołądkowymi (zapalenie śluzówki żołądka, wrzód żołądka). U dzieci w wieku od 2 do 4 lat z długotrwałym lub nawracającym kaszlem należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie leku Herbion na kaszel mokry z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek Herbion na kaszel mokry nie jest zalecany podczas ciąży i karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka. Niezbyt często: reakcje alergiczne objawiające się pokrzywką, wysypką, rumieniem oraz trudnością w oddychaniu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Herbion na kaszel mokry może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i stany pobudzenia.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie zgłoszono wpływu leku Herbion na kaszel mokry na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych