Dodaj do mojego indeksu leków »

Hevipoint tabletki (Aciclovir) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hevipoint (OTC) tabletki 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,20 Cena 100% (zł): 19,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hevipoint tabletki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA HEVIPOINT TABLETKI?

1 tabletka Hevipoint zawiera 200 mg acyklowiru.

JAK DZIAŁA HEVIPOINT?

Acyklowir hamuje namnażanie się wirusów grupy Herpes.

KIEDY STOSOWAĆ HEVIPOINT TABLETKI?

Lek Hevipoint tabletki jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.
Lek Hevipoint tabletki może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

JAK STOSOWAĆ HEVIPOINT TABLETKI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Lek Hevipoint tabletki należy stosować w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, czyli świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.
Dzieci i młodzież
Leku Hevipoint tabletki nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min., o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz, który odpowiednio dostosuje dawkę leku. W czasie leczenia należy pić dużo płynów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Podczas stosowania leku pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni pić duże ilości płynów. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min., o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz. U takich pacjentów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Hevipoint do 1 tabletki (200 mg) podawanej dwa razy na dobę, co około 12 godzin.

KIEDY HEVIPOINT TABLETKI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hevipoint tabletki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (acyklowir), walacyklowir lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEVIPOINT TABLETKI?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leku Hevipoint tabletki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem w następujących przypadkach: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; u pacjentów stosujących inne leki mogące uszkadzać nerki; u pacjentów z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażonych wirusem HIV); u pacjentów w wieku 65 lat lub więcej; u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią; u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa. W przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia) należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku - w tych przypadkach o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz. Podczas stosowania leku Hevipoint tabletki należy przyjmować dużo płynów, aby uniknąć uszkodzenia nerek.

JAK STOSOWAĆ HEVIPOINT TABLETKI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego stosowania następujących leków: probenecyd, cymetydyna, takrolimus, cyklosporyna, mykofenolan mofetylu, teofilina.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HEVIPOINT TABLETKI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

U kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią lek Hevipoint tabletki może być stosowany tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEVIPOINT TABLETKI?

Często: ból głowy, zawroty głowy; nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha; świąd, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło); zmęczenie, gorączka. Niezbyt często: pokrzywka, przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów. Rzadko: reakcja anafilaktyczna; duszność, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk warg, języka, niekiedy z jednoczesnym obrzękiem krtani, mogącym utrudniać oddychanie); zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Bardzo rzadko: niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi; pobudzenie, dezorientacja, drżenia, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia mowy,  omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, uszkodzenie mózgu (encefalopatia), śpiączka; zapalenie wątroby, żółtaczka; ostra niewydolność nerek, ból nerek. W przypadku wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości na lek, z takimi objawami jak świąd, pokrzywka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, należy przerwać przyjmowanie leku Hevipoint tabletki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HEVIPOINT TABLETKI?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nieumyślne, powtarzające się przedawkowanie podawanego doustnie acyklowiru przez okres kilku dni połączone było z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie).

CZY LEK HEVIPOINT TABLETKI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie zbadano wpływu acyklowiru na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, drgawki.

JAK PRZECHOWYWAĆ HEVIPOINT TABLETKI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych