LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hiconcil (Amoxicillin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hiconcil (Rp) kapsułki twarde 250 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,86 / 3,86 Cena 100% (zł): 4,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hiconcil (Rp) kapsułki twarde 500 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,43 / 4,43 Cena 100% (zł): 8,15 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hiconcil (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 12,57 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hiconcil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA HICONCIL?

Hiconcil kapsułki
1 kapsułka zawiera 250 mg lub 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera azorubinę - może wywoływać reakcje alergiczne.
Hiconcil zawiesina doustna
5 ml przygotowanej zawiesiny doustnej zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

jak działa hiconcil?

Lek Hiconcil jest antybiotykiem z grupy penicylin, działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

kiedy stosować hiconcil?

Lek Hiconcil jest stosowany w leczeniu zakażeń różnych części ciała. Można go również stosować jednocześnie z innymi lekami w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

jak stosować hiconcil?

Dawkowanie leku Hiconcil, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Hiconcil przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Kapsułkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Zawiesinę doustną należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku hiconcil?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy hiconcil nie może być stosowany?

Leku Hiconcil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku hiconcil?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hiconcil lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

jak stosować hiconcil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy hiconcil można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Hiconcil u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku hiconcil?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hiconcil, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Hiconcil i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, ciała, trudności w oddychaniu, wysypka skórna); reakcje alergiczne typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu leku Hiconcil; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; inne ciężkie reakcje skórne (takie jak zmiany w zabarwieniu skóry, pęcherze, krosty, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry); gorączka, dreszcze, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych; zapalenie jelita grubego, wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę; ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby (takie jak ciężka biegunka połączona z krwawieniem, ciemniejszy mocz lub blade stolce, żółte zabarwienie skóry i oczu).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku hiconcil?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy hiconcil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Hiconcil może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

jak przechowywać hiconcil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Kapsułki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przygotowaną zawiesinę doustną należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8ºC), nie dłużej niż 14 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl