LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hitaxa (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hitaxa (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,56 Cena 100% (zł): 19,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 5,27 Cena 100% (zł): 9,79 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,77 Cena 100% (zł): 18,82 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hitaxa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Sp. z o.o.

Co zawiera Hitaxa?

Lek Hitaxa występuje w postaci roztworu doustnego i tabletek rozpadających się w jamie ustnej (dwie dawki). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Hitaxa roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Hitaxa zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Hitaxa tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa zawiera 2,5 mg lub 5 mg desloratadyny. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa Hitaxa?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować lek Hitaxa?

Lek Hitaxa łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Hitaxa jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować lek Hitaxa?

Dawkowanie leku Hitaxa, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Hitaxa może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą (do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna). Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy umieścić w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi; nie jest wymagane popijanie tabletki wodą lub innym płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Hitaxa?

Jeśli pacjent pominie zastosowanie leku w odpowiednim czasie, należy go przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Hitaxa nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Hitaxa w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).
Lek Hitaxa w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 2,5 mg nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Lek Hitaxa w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 5 mg nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Hitaxa?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Hitaxa z alkoholem.

Jak stosować lek Hitaxa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Hitaxa w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Hitaxa u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Hitaxa?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hitaxa, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Hitaxa?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Hitaxa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Hitaxa stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Hitaxa?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama