LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydrocortisonum Jelfa krem (Hydrocortisone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydrocortisonum Jelfa (OTC) krem 10 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,10 Cena 100% (zł): 17,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydrocortisonum Jelfa krem

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

1 g kremu Hydrocortisonum Jelfa zawiera 10 mg octanu hydrokortyzonu. Lek zawiera alkohol cetylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Octan hydrokortyzonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany na skórę działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurcza naczynia krwionośne.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Lek Hydrocortisonum Jelfa krem jest wskazany: w atopowym zapaleniu skóry; w wyprysku kontaktowym alergicznym (wywołanym przez kontakt z alergenami); w reakcjach występujących po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

JAK STOSOWAĆ HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zwykle nakłada się cienką warstwę kremu Hydrocortisonum Jelfa na zmienioną chorobowo skórę 1 do 2 razy w ciągu doby. Nie należy stosować leku pod opatrunkiem uszczelniającym (np. z ceratką). Po użyciu leku należy umyć ręce. Stosowanie leku bez porozumienia z lekarzem nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. W ciągu tygodnia można zużyć nie więcej niż 1 tubę kremu (15 g).
Dzieci
Nie stosować leku Hydrocortisonum Jelfa krem u dzieci w wieku poniżej 10 lat. U dzieci w wieku powyżej 10 lat stosować ostrożnie, na niewielką powierzchnię skóry.
Sposób podawania
Do stosowania zewnętrznego na skórę.

KIEDY HYDROCORTISONUM JELFA KREM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydrocortisonum Jelfa krem nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (octan hydrokortyzonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Hydrocortisonum Jelfa krem w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry, w stanach przedrakowych i nowotworach skóry, w trądziku pospolitym i trądziku różowatym, w zapaleniu skóry wokół ust, po szczepieniach ochronnych, na zarostowe zapalenie naczyń, u pacjentów z chorobą Buergera (z powodu pogłębiania zaburzeń zanikowych i opóźnienia gojenia ran), na owrzodzenia, rany. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Nie należy stosować leku na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na ryzyko jaskry lub zaćmy, ani u osób z jaskrą lub zaćmą, gdyż może wystąpić nasilenie objawów choroby.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku. Należy unikać stosowania leku Hydrocortisonum Jelfa krem na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, długotrwałego leczenia lekiem, stosowania w przypadku chorób skóry przebiegających z nadmierną suchością skóry i (lub) jej ścieńczeniem lub podwyższoną temperaturą ciała oraz w ostrych stanach zapalnych skóry. W takich przypadkach wchłanianie octanu hydrokortyzonu może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy.
W przypadku objawów zakażenia skóry w leczonym miejscu należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję odnośnie konieczności leczenia przeciwbakteryjnego lub przeciwgrzybiczego. Należy chronić oczy i śluzówki przed kontaktem z lekiem. Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin lek można stosować tylko po konsultacji z lekarzem ze względu na zwiększone wchłanianie octanu hydrokortyzonu przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko rozszerzenia naczyń krwionośnych, zapalenia skóry wokół ust i zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu.
Szczególnie ostrożnie stosować lek Hydrocortisonum Jelfa krem u dzieci, gdyż łatwiej niż u dorosłych może dojść u nich do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (układ regulujący działanie niektórych hormonów) i wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.
Po nałożeniu leku na skórę nie należy przykrywać tego miejsca żadnym opatrunkiem (zwłaszcza folią lub ceratką), ponieważ opatrunek zamknięty nasila wchłanianie octanu hydrokortyzonu do organizmu i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Podczas stosowania octanu hydrokortyzonu należy zachować ostrożność, jeśli stosuje się lek u osób z gruźlicą, u osób z cukrzycą lub u osób z łuszczycą.

JAK STOSOWAĆ HYDROCORTISONUM JELFA KREM Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Podczas stosowania leku Hydrocortisonum Jelfa krem nie należy szczepić się przeciwko ospie wietrznej ani przeprowadzać innych szczepień.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROCORTISONUM JELFA KREM W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Hydrocortisonum Jelfa krem może być stosowany w okresie ciąży tylko na zlecenie lekarza, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry. W okresie karmienia piersią lek Hydrocortisonum Jelfa krem może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 14 dni może powodować poważne działania niepożądane: zanikowe zapalenie skóry, rozstępy skórne oraz może opóźniać tworzenie się blizn. Hydrokortyzon stosowany na skórę twarzy dość szybko może wywołać zapalenie skóry wokół ust, zanikowe zapalenie skóry i utrwalone rozszerzenie naczyń. Mogą wystąpić plamice, objawy podrażnienia skóry (pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość), zanik skóry, rozszerzenie naczyń krwionośnych, odbarwienie skóry, nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze - głównie po stosowaniu opatrunków zamkniętych, a także opóźnione gojenie się ran i owrzodzeń. W przypadku stosowania leku na skórę powiek, niekiedy może wystąpić jaskra lub zaćma. W każdym takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty.
W wyniku wchłaniania się hydrokortyzonu do krwi, mogą również wystąpić ogólne działania niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków - występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem zamkniętym lub w przypadku stosowania u dzieci.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku omyłkowego połknięcia leku, szczególnie przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CZY HYDROCORTISONUM JELFA KREM WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydrocortisonum Jelfa krem nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROCORTISONUM JELFA KREM?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl