LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzine Orion (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzine Orion (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,30 Cena 100% (zł): 10,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzine Orion (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,20 Cena 100% (zł): 11,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzine Orion

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Orion Corporation

CO ZAWIERA HYDROXYZINE ORION?

1 tabletka powlekana Hydroxyzine Orion zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletkę 25 mg można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINE ORION?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINE ORION?

Lek Hydroxyzine Orion jest stosowany w leczeniu lęku u dorosłych (gdy inne leczenie jest nieodpowiednie) oraz w leczeniu świądu i pokrzywki na skutek reakcji alergicznej u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 5 lat i powyżej.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINE ORION?

Dawkowanie leku Hydroxyzine Orion, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością wody.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI HYDROXYZINE ORION?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

KIEDY HYDROXYZINE ORION NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzine Orion nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, aminofilinę, etylenodiaminę, pochodne piperazyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzine Orion nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 5 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA HYDROXYZINE ORION?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzine Orion lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzine Orion wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, trudności z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli pacjent ma planowane testy alergiczne, należy przerwać leczenie lekiem Hydroxyzine Orion na co najmniej 5 dni przed ich wykonaniem. Podczas stosowania leku Hydroxyzine Orion nie należy pić alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINE ORION Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINE ORION W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzine Orion u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA HYDROXYZINE ORION?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzine Orion, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA HYDROXYZINE ORION?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINE ORION WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydroxyzine Orion może zaburzać zdolności do reakcji i koncentracji uwagi - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent powinien sam ocenić, czy jest zdolny do wykonywania czynności wymagających czujności, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINE ORION?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl