LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum Adamed (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum Adamed (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Adamed (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,60 Cena 100% (zł): 13,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzinum Adamed

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA HYDROXYZINUM ADAMED?

1 tabletka powlekana Hydroxyzinum Adamed zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINUM ADAMED?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ADAMED?

Lek Hydroxyzinum Adamed jest stosowany w leczeniu lęku u dorosłych oraz w leczeniu świądu związanego z pokrzywką u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku od 5 do 11 lat).

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ADAMED?

Dawkowanie leku Hydroxyzinum Adamed, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością wody.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU HYDROXYZINUM ADAMED?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK HYDROXYZINUM ADAMED NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzinum Adamed nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, aminofilinę, etylenodiaminę, pochodne piperazyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzinum Adamed nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 5 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ADAMED?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Adamed lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Adamed wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli pacjent ma planowane testy alergiczne, należy przerwać leczenie lekiem Hydroxyzinum Adamed na co najmniej 5 dni przed ich wykonaniem. Podczas stosowania leku Hydroxyzinum Adamed nie należy pić alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ADAMED Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ADAMED W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzinum Adamed u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ADAMED?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzinum Adamed, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ADAMED?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINUM ADAMED WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydroxyzinum Adamed może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować senność, osłabienie uwagi i zmniejszenie zdolności do reakcji. Wystąpienie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINUM ADAMED?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl