Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum Alvogen (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum Alvogen (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 250 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,80 Cena 100% (zł): 13,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Alvogen (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Alvogen (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,30 Cena 100% (zł): 12,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzinum Alvogen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Alvogen IPCo S.a.r.l.

CO ZAWIERA HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Hydroxyzinum Alvogen syrop
5 ml syropu Hydroxyzinum Alvogen zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera małe ilości alkoholu.
Hydroxyzinum Alvogen tabletki
1 tabletka powlekana Hydroxyzinum Alvogen zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletkę 25 mg można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Lek Hydroxyzinum Alvogen jest stosowany w leczeniu lęku u dorosłych oraz w leczeniu świądu wywołanego reakcją alergiczną u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Dawkowanie leku Hydroxyzinum Alvogen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK HYDROXYZINUM ALVOGEN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzinum Alvogen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, aminofilinę, etylenodiaminę lub inne pochodne piperazyny, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzinum Alvogen w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Alvogen lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Alvogen wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Stosowanie leku Hydroxyzinum Alvogen należy przerwać na co najmniej 5 dni przed przed wykonaniem testów alergicznych, aby uniknąć wpływu leku na wyniki tych badań. Podczas przyjmowania leku Hydroxyzinum Alvogen nie należy spożywać alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ALVOGEN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ALVOGEN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzinum Alvogen u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzinum Alvogen, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ALVOGEN?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINUM ALVOGEN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydroxyzinum Alvogen może zaburzać zdolność reagowania i koncentrację - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas jego stosowania.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINUM ALVOGEN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych