Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum Espefa (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum Espefa (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 250 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,70 Cena 100% (zł): 14,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Espefa (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Espefa (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,70 Cena 100% (zł): 14,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzinum Espefa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA HYDROXYZINUM ESPEFA?

Hydroxyzinum Espefa syrop
5 ml syropu Hydroxyzinum Espefa zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Hydroxyzinum Espefa tabletki
1 tabletka powlekana Hydroxyzinum Espefa zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINUM ESPEFA?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ESPEFA?

Lek Hydroxyzinum Espefa jest wskazany w leczeniu lęku u dorosłych, w objawowym leczeniu świądu u dorosłych i dzieci oraz w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ESPEFA?

Dawkowanie leku Hydroxyzinum Espefa, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU HYDROXYZINUM ESPEFA?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK HYDROXYZINUM ESPEFA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzinum Espefa nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzinum Espefa nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ESPEFA?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Espefa lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Espefa wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, trudności z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. W celu uniknięcia wpływu na wyniki testów alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Hydroxyzinum Espefa przynajmniej 5 dni przed ich wykonaniem. Podczas przyjmowania leku Hydroxyzinum Espefa nie należy pić alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ESPEFA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINUM ESPEFA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzinum Espefa u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ESPEFA?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzinum Espefa, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HYDROXYZINUM ESPEFA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINUM ESPEFA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydroxyzinum Espefa może zaburzać zdolność reakcji i koncentracji - w czasie jego stosowania nie powinno się prowadzić pojazdów i wykonywać czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINUM ESPEFA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych