Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum Hasco (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum Hasco (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Hasco (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum Hasco (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,60 Cena 100% (zł): 13,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzinum Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA HYDROXYZINUM HASCO?

Hydroxyzinum Hasco syrop
5 ml syropu Hydroxyzinum Hasco zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Hydroxyzinum Hasco tabletki
1 tabletka powlekana Hydroxyzinum Hasco zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletkę 25 mg można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINUM HASCO?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINUM HASCO?

Lek Hydroxyzinum Hasco jest stosowany w leczeniu lęku u dorosłych, w objawowym leczeniu świądu u dorosłych i dzieci oraz w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM HASCO?

Dawkowanie leku Hydroxyzinum Hasco, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU HYDROXYZINUM HASCO?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK HYDROXYZINUM HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzinum Hasco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzinum Hasco nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM HASCO?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Hasco lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Hasco wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, trudności z oddychaniem lub utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Stosowanie leku Hydroxyzinum Hasco należy przerwać na co najmniej 5 dni przed wykonaniem testów alergicznych, aby uniknąć wpływu leku na wyniki tych badań. Podczas przyjmowania leku Hydroxyzinum Hasco nie należy pić alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM HASCO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINUM HASCO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzinum Hasco u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM HASCO?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzinum Hasco, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HYDROXYZINUM HASCO?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINUM HASCO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Hydroxyzinum Hasco nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek ten może zaburzać zdolność reakcji i koncentracji.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINUM HASCO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Syrop należy stosować przez okres 12 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych